• Rokiškio grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių dvaro istorijos liudytojai

  Rokiškio grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių dvaro istorijos liudytojai

  Po grafo Reinoldo Tyzenhauzo - Rokiškio bažnyčios fundatoriaus - mirties Rokiškio grafystės valdos atiteko jo seseriai Marijai Tyzenhauzaitei, ištekėjusiai už lenkų kilmės istoriko Aleksandro Pšezdzieckio. Rokiškį Pšezdzieckių giminė valdė iki bolševikų okupacijos pradžios, 1940-ųjų vasaros, kai pasitraukė į Lenkiją.
  Marijos ir Aleksandro sūnus Konstantinas Leonas Mykolas Jurgis Pšezdzieckis (1846-1897) tęsė tėvo pradėtus darbus: tvarkė ir leido jo parašytas knygas, toliau turtino dvaro biblioteką, ją papildė vertingais senosios raštijos egzemplioriais.
  Rokiškio grafystėje, kurią paveldėjo iš motinos, grafas neapleido ekonomikos, nors didelių statybų Konstantino laikais ir nevyko. Tačiau grafas buvo gerbiamas visuomenėje, todėl ir žinios apie Rokiškį jo laikais buvo skleidžiamos plačiai.
  Paskutinysis Rokiškio dvarą valdė Konstantino sūnus Jonas Aleksandras Stanislovas Kazimieras Marija Pšezdzieckis. Jis gimė 1877-aisiais, 1903-iaisiais vedė Hermanciją Sapiegaitę, su ja susilaukė penkių vaikų - Antano, Marijos, Jasiaus, Aleksandro ir Elžbietos.
  J. Pšezdzieckis 1905-aisiais perstatė Rokiškio dvaro rūmus. Istorikai teigia, kad J. Pšezdzieckis visą gyvenimą brangino ir saugojo protėvių relikvijas, tyrinėjo lietuvių liaudies meną, rinko jo eksponatus. 1909 m. Krokuvoje (Lenkija) jis savo lėšomis išleido dailininko Pranciškaus Kšyvdos-Polkovskio knygą „Kryžiai Lietuvoje".
  Rokiškio krašto muziejuje saugomos 1185 fotografijos, kuriose įamžintas Rokiškio dvaras ir jo savininkai Pšezdzieckiai. Šios fotografijos - puiki iliustracija istorinės tematikos straipsniams. Jos - aukščiausios vertės dokumentai, įamžinę ir epochą, ir žmogų.
  Didžiausia Rokiškio dvaro fotografijų dalis - per 800 vienetų - yra mėgėjiškos, pačių grafų Pšezdzieckių darytos nuotraukos, patalpintos į 10 albumų. Grafas Pšezdzieckis, jo dukros ir sūnūs mėgo fotografuoti, turėjo fotoaparatus, su kuriais nesiskyrė nei namuose, nei kelionėse.
  Šioje virtualioje parodoje pateikiama tik nedidelė dalis fotografijų, kuriose užfiksuotos grafų gyvenimo akimirkos bei Rokiškio dvaras XX a. pradžioje.