Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  S. Gedos spektaklio „Pelenė“ premjera

S. Geda. „Pelenė“. Rež. ir dail. V. Mazūras, muz. akomp. P. Keblikas. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Vaidina: N. Bižanaitė, J. Matekonytė, A. Zujytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.