Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  S. Lagerliof spektaklio „Saga apie Gestą Berlingą“ premjera

S. Lagerliof. „Saga apie Gestą Berlingą“. U. Aloe 3 veiksmų insc. Iš estų k. vertė H. Aderis. Rež. P. Pedajasas, scenogr. ir kost. N. Gultiajevos, muz. apipav. P. Pedajaso, dainos K. M. Belmano tekstais (vertė V. Palčinskaitė), rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Kavalieriai: Gesta Berlingas – P. Budrys; Berenkroicas – G. Storpirštis; Patronas Julijus – R. Kazlas; Lovenborgas – A. Storpirštis; Ebenhardas – K. Jakštas, J. Jaruševičius; Liljekrūna – S. Sipaitis; Sintramas – V. Petkevičius; Majorienė – K. Andrejauskaitė, E. Žebertavičiūtė; Majoras – K. Jakštas, A. Šurna; Merta Dona – I. Kriauzaitė, J. Matekonytė; Henrikas Dona – R. Ramanauskas; Elizabeta Dona – E. Aukštakalnytė, R. Misevičiūtė; Melchioras Sinkleris – R. Karvelis; Gustava Sinkler – V. Marčinskaitė; Mariana Sinkler – D. Šilkaitytė; Ana Šernhiok – L. Budzeikaitė; Ana-Lisa – E. Aukštakalnytė, R. Misevičiūtė; Bru Propstas – F. Jakšys; Lensmanas – S. Ramelis; Lensmano žmona – J. Aniulytė; Smuklininkė – I. Kartašova; Kapitonas Lenartas – V. Taukinaitis; Šluotų rišėja – J. Matekonytė, L. Štrimaitytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.