Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  S. Jaširo spektaklio „Jaja“ premjera

S. Jaširo. „Jaja“. Vienos dalies drama. Iš japonų k. vertė G. Čepulionytė. Rež. K. Marčiulynas, scenogr. D. Klimavičiūtė, kost. ir grimas J. Statkevičiaus, komp. G. Sodeika. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Vaidina E. Mikulionytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.