E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  H. Aderio spektaklio „Kiklopas“ premjera

H. Aderis. „Kiklopas“. Vertė E. Baikštytė. Rež. G. Storpirštis, scenogr. A. Garbačiauskas, kost. dail. B. Ukrinaitė, rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Kiklopas – A. Kaniava; Doris – R. Lazauskaitė, D. Šilkaitytė.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.