E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  šarvinė kurpė

Pėdą dengiantis šarvinis batas, plokštinių šarvų dalis, paprastai iš metalo plokščių ir juostų. Kurpės buvo svarbios raitiems riteriams, kadangi kirstynėse pėdos būdavo patogiai pasiekiamos pėstininkų atakoms.

Source of the term:

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“,http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2010 07 15).

Source of the description:

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Sabatonas (žiūrėta 2010 07 15).

Non-preferred term

sabatonas lietuvių kalba

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Sabatonas (žiūrėta 2010 07 15).

Terms in other languages

sabaton anglų kalba

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Sabatonas (žiūrėta 2010 07 15).