E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  H. Kolis išrinktas VFR kancleriu

Šias pareigas jis ėjo 1982–1998 m., iš jų nuo 1990 iki 1998 m. buvo suvienytos Vokietijos kancleris.