E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  H. Holco ir M. Šerniaus įpėdinio spaustuvė