E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  pseudosoliarizacija

Dalinė (kai kurių vietų) tonų inversija, atsiradusi ryškinimo metu apšvietus juostą. Gali būti netyčinis fotografijos proceso efektas arba apgalvota technika. Pirmąkart tokius pozityvus eksponavo Armand'as Sabattier apie 1860 m., nuo XX a. 3 deš. modernistai menininkai ėmė naudoti meniniams efektams išgauti. Pseudosoliarizacijos efektas gali būti išgaunamas ir skaitmeniniu būdu apdorojant nuotrauką.

Source of the term:

Karpavičius P., Fotografijos vadovas, Vilnius: Mokslas, 1980, 275 p., [16] iliustr. lap.

Source of the description:

Karpavičius P., Fotografijos vadovas, Vilnius: Mokslas, 1980, 275 p., [16] iliustr. lap.

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

Non-preferred term

Sabattier efektas lietuvių kalba

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

Terms in other languages

pseudo-solarization; pseudo-solarisation; Sabattier effect; Sabatier effect anglų kalba

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.